Adaptive Management for Forested Landscapes in transformation

  Termin: 1-5 Październik 2018 Miejsce: Posadas, Argentyna                                                                          Organizator: IALE (International Association for Landscape Ecology) Tematyka: You are invited to submit proposals for scientific...

Krajobraz w percepcji społecznej

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez PAEK wspólnie z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN poświęcona wiedzy społeczeństwa na temat krajobrazu, jego zróżnicowania, dynamiki i ochrony. Termin: Październik 2018 Miejsce: okolice...

Wyzwania architektury krajobrazu

  XXI Forum Architektury Krajobrazu to wydarzenie współorganizowane przez Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazy SGGW oraz PAEK , którego głównym celem jest wymiana poglądów oraz dyskusja nad aktualnymi problemami i wyzwaniami architektury...

100 lecie PTG – relacja

  W 2018 r. przypada ważna rocznica 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zostało ono założone w Warszawie w styczniu 1918 r., u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Kongres Geografii Polskiej 2018 został zorganizowany przez Wydział...

Share This