Studentów wszystkich kierunków studiów, autorów prac dotyczących struktury, funkcji i zmian krajobrazu oraz zastosowania badań krajobrazowych w praktyce zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Celem konkursu jest: - propagowanie idei zintegrowanych badań...