Konkurs na pracę magisterską

utworzone przez | Maj 25, 2018

Studentów wszystkich kierunków studiów, autorów prac dotyczących struktury, funkcji i zmian krajobrazu oraz zastosowania badań krajobrazowych w praktyce zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Celem konkursu jest:
– propagowanie idei zintegrowanych badań środowiska przyrodniczego,
– mobilizacja studentów do podejmowania interesujących i aktualnych problemów badawczych z zakresu interakcji człowiek – środowisko,
– promowanie szczególnie uzdolnionych, młodych absolwentów uczelni wyższych,
– propagowanie wśród młodzieży akademickiej zasad rozwoju zrównoważonego sytuacji narastającego zapotrzebowania na zasoby przyrody.

Regulamin konkursu na pracę magisterską

Share This