Problemy ekologii krajobrazu

Problemy Ekologii Krajobrazu to czasopismo wydawane w języku polskim lub angielskim. Na jego łamach publikowane są oryginalne opracowania naukowe z zakresu geoekologii i geografii fizycznej oraz dziedzin pokrewnych, które nie były wcześniej drukowane i nie podlegają ograniczeniom wynikającym z praw copyright. Czasopismo Problemy Ekologii Krajobrazu uzyskało 8 punktów w ocenie czasopism naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grudzień 2015) w Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Share This