Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK) utworzona została w 1993 roku jako polski oddział Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu – International Association for Landscape Ecology – IALE. PAEK kontynuuje działalność Klubu Ekologii Krajobrazu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który w latach 1988 – 1993 skupiał osoby działające na polu ekologii krajobrazu lub zainteresowane tą dziedziną wiedzy.

Zgodnie z deklaracja programową do podstawowych zadań Asocjacji należy:
– propagowanie idei zintegrowanych badań środowiska przyrodniczego i podejmowanie odpowiednich działań, mających na celu zwiększenie zainteresowania opinii publicznej ekologią krajobrazu;
– rozwijanie interdyscyplinarnych badań nad systemem środowiska przyrodniczego za szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy przyrodą a działalnością człowieka;
– utrzymywanie, popieranie i ułatwianie kontaktów pomiędzy prowadzącymi badania i praktykami działającymi na polu ekologii krajobrazu.

Władze

Zarząd:
dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ – przewodniczący
dr Agata Cieszewska – wiceprzewodniczacy
dr Sylwia Horska Schwarc – sekretarz
Prof. dr hab. Jerzy Solon
mgr Jerzy Lechnio – pełnomocnik ds. PEK
dr hab Andrzej Macias, prof. UAM – skarbnik
dr hab. Tadeusz Chmielewski, prof. UP
Komisja Rewizyjna:
Prof. dr hab. Maciej Pietrzak
dr hab. Mariusz Kistowski prof. UG
dr Anna Majchrowska
dr Agata Ćwik
dr hab. Sylwia Kulczyk
Sąd Koleżeński:
dr hab. Jaroslaw Czochański, prof. UG
mgr Tomasz Grabowski
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja
dr Krzysztof Badora
dr hab. Rafał Kot

Przyłącz się

Serdecznie zapraszamy do naszej organizacji naukowców, praktyków oraz wszystkich sympatyków, którym bliska jest trosko o szczegółowe rozpoznanie i zrównoważone kształtowanie krajobrazu!
Deklaracja członkowska PAEK Wypełnij już teraz!
Członkiem PAEK można zostać po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu wpisowego                (6,- PLN) i składki rocznej (20,- PLN) na konto nr: 29 1020 4027 0000 1502 0034 2170
Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w PAEK można zostać członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu – IALE (International Association for Landscape Ecology) po opłaceniu składki rocznej, która obecnie wynosi równowartość 30 Euro czyli 125 zł (przy średnim kursie NBP 4,17zł za 1 Euro – stan z dn. 13.04.2018  (dla studentów zniżka do 10 Euro czyli 42zł).                                                                  Wpłaty prosimy dokonywać również na konto PAEK do 15.04 kolejnego roku
UWAGA! Członkostwo w PAEK upoważnia do zniżek przy opłatach konferencyjnych.

Share This