ENG text goes here…….

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK) utworzona została w 1993 roku jako polski oddział Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu – International Association for Landscape Ecology – IALE. PAEK kontynuuje działalność Klubu Ekologii Krajobrazu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który w latach 1988 – 1993 skupiał osoby działające na polu ekologii krajobrazu lub zainteresowane tą dziedziną wiedzy.

 

Zgodnie z deklaracja programową do podstawowych zadań Asocjacji należy:
– propagowanie idei zintegrowanych badań środowiska przyrodniczego i podejmowanie odpowiednich działań, mających na celu zwiększenie zainteresowania opinii publicznej ekologią krajobrazu;
– rozwijanie interdyscyplinarnych badań nad systemem środowiska przyrodniczego za szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy przyrodą a działalnością człowieka;
– utrzymywanie, popieranie i ułatwianie kontaktów pomiędzy prowadzącymi badania i praktykami działającymi na polu ekologii krajobrazu.

Władze

prof. dr hab. Andrzej Richling – honorowy przewodniczący

Zarząd:
dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ – przewodniczący
dr hab. Agata Cieszewska – wiceprzewodniczący
dr Łukasz Zbucki – sekretarz
prof. dr hab Andrzej Macias – skarbnik
prof. dr hab. Jerzy Solon
dr Paweł Krąż
mgr Jerzy Lechnio – pełnomocnik ds. PEK

Komisja Rewizyjna:
dr Anna Majchrowska – przewodniczący
dr Agata Ćwik – sekretarz
dr hab. Sylwia Kulczyk

Sąd Koleżeński:
dr hab. Sylwia Bródka – przewodniczący
dr hab. Rafał Kot, prof. UMK – sekretarz
dr Krzysztof Badora

Przyłącz się

Serdecznie zapraszamy do naszej organizacji naukowców, praktyków oraz wszystkich sympatyków, którym bliska jest trosko o szczegółowe rozpoznanie i zrównoważone kształtowanie krajobrazu!
Deklaracja członkowska PAEK Wypełnij już teraz!
Członkiem PAEK można zostać po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu wpisowego (6,- PLN) i składki rocznej (w 2022 roku—20,- PLN).
Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w PAEK można zostać członkiem IALE (International Asociation for Landscape Ecology) po opłaceniu składki rocznej, która obecnie wynosi równowartość 20 dolarów amerykańskich (dla studentów zniżka do 10 dolarów amerykańskich). Wpłaty prosimy dokonywać również na konto PAEK.
UWAGA! Członkostwo w PAEK upoważnia do zniżek przy opłatach konferencyjnych.

Share This